Jak pracuje kontrola s SCS

 

Řešení má tři části :

     1,  První je zadávání dat o jednotlivých souborech. Tvůrce souboru zadá do systému informace o jednotlivých souborech vytvořeného počítačového programu nebo firmware. 

     2,  Druhá část je centrální databáze (síť serverů), ve které budou uloženy informace o jednotlivých souborech. Termín "databáze" v žádném případě neznamená, že se bude jednat o jeden počítač. Systém je připravován tak, aby byly informace distribuovány na databáze po celé síti Internet.

    3,  Třetí část představují kontrolní moduly na počítači, telefonu nebo jiném zařízení, které ověří informace zkoumaném souboru, včetně kontrolního hash. Tyto moduly následně komunikují s centrální databází. Po přijetí odpovědi od centrální databáze modul porovná přijatý kontrolní hash s tím, který vypočítal o zkoumaném souboru a rozhodne zda je soubor neporušen nebo s jeho obsahem někdo manipuloval.