Systém SOFTWARE CONTROL SERVER je navržen tak, aby bylo možné kontrolovat všechna zařízení, která jsou připojena k síti Internet. Všechna zařízení, která používají oprační systém nebo firmware je možné testovat. 
   Připravena je i off-line varianta, tady řešení pro zařízení, která nejsou nebo dokonce nesmí být připojena k počítačové síti nebo dokonce k Internetu.

      SCS umožňuje kontrolu zařízení s jakýmkoliv operačním systémem (Windows, Linux, Android, iOS, atd.), aplikace typu SCADA / PLC i zařízení s jednoúčelovým programem (firmware). Systém je navržen tak, aby bylo možné v budoucnu kontrolovat i programy v automobilech nebo jakékoliv jiné zařízení připojené k Internetu (IoT).

      Jedinou podmínkou u každého typu zařízení / typu operačního systému je uživatelský kontrolní modul v kontrolovaném zařízení.  Jedná se o modul, který zjistí informace o kontrolovaném souboru a porovná je s informacemi, které jsou uložené v serverech SCS na síti Internet.


      1, SCS dokáže kontrolovat integritu souboru. Dokáže ověřit zda soubor po cestě od výrobce do vašeho počítače někdo nepozměnil.

      2, SCS dokáže kontrolovat aktuálnost konkrétních souborů a dokáže detekovat situaci, kdy má uživatel v počítači starší verzi operačního systému nebo aplikace.

      3, SCS dokáže upozornit na situaci, kdy je v počítači nebo jiném zařízení nalezen soubor, který není uveden v databázi SCS.

 

Pro bezpečnost je základní  bod 1, Pokud je zachována integrita systémových souborů, tak počítačové viry a útoky hackerů nemají šanci.