V případě počítačových virů se debaty často točí okolo tématu zda mohou vniknout a nepozorovaně působit viry pouze ve Windows nebo i v jiných operačních systémech.  Windows mají v tomto jednu, na první pohled nevýhodu, kterou je jejich rozšířenost. Takže pro Windows jsou vytvářeny stále nové aplikace, ale vzhledem k jeho rozšíření i počítačové viry. Další operační systémy jsou na první pohled bezpečnější. Ve skutečnosti je to dáno tím, že pro ostatní operační systémy nevytváří počítačové viry tak velká komunita.

      Základní úvaha, že škodlivý program se může dostat do každého operačního systému, nás vedla k úvahám vytvořit takový kontrolní systém, který nebude spojen pouze s jedním výrobcem SW nebo jedním operačním systémem.

       Kontrolní systém SOFTWARE CONTROL SERVER je svojí filozofií a univerzálností velmi podobný komunikačnímu protokolu TCP/IP (to je protokol sítě Internet). Prostřednictvím protokolu TCP/IP je možné do Internetu připojit jakékoliv zařízení. Podobně SCS nabízí pravidla pro kontrolu jakéhokoliv zařízení bez ohledu, jaký operační systém používá.

       SCS je nezávislý na použitém operačním systému. Nezávislost je podobná jako v případě služeb typu WWW, e-mail, DNS nebo SNMP.