V kapitole  Vývoj a původ OS  jsem uvedl, že operační systémy byly původně vytvářeny jako základ pro kancelářské programy a při jejich vývoji a hlavně dokončování byl kladen velký důraz především na obchodní úspěch a podíl na trhu.  Bezpečnost a odolnost proti počítačovým virům nejprve nikdo nechtěl a později se ujal názor, že je to problém uživatelů, kteří dělají na počítači špatné věci. Tím myslím, že navštěvují různé stránky s podivným obsahem, do počítače si nainstalují cokoliv, apod. Ano, částečně to může být pravda, ale jak potom vysvětlit, že se virus dostal do dobře střeženého zařízení na úpravu uranu, do státních úřadů nebo do interních systémů bank. 

     Základem „úspěšného“ působení počítačového viru je jeho nabourání / napíchnutí do počítačového souboru, někdy se pro tuto činnost, tento vir používá označení Droper.  Počítačový virus umístí do vybraného souboru, který je součástí například operačního systému, odkaz/ odskok na jiný soubor. Tento soubor nebo soubory jsou již vlastní jádro počítačového viru.

 

      Ke spuštění viru může dojít několika způsoby.  V instalačním balíčku, který uživatel spouští, je vedle vlastního programu ještě ukryta "prémie" v podobě počítačového viru. Takže uživatel si nainstaluje svůj program a současně nevědomky i počítačový virus. Další varianta je, že vir zneužije nějakou slabinu v uživatelově počítači (přesněji ve Windows nebo například prohlížeči), podaří se mu zachytit v nějakém souboru a pak si skrytě nainstaluje hlavní část viru.

Cest a způsobů jak se virus může zachytit v počítači, chytrém telefonu nebo v jiném zařízení je ještě celá řada.  Podstatné je a případy z minulosti to jasné dokazují, že se nemusí jednat o chybu běžného uživatele. 

Naopak v naprosté většině případů jde o skrytý útok, který běžný uživatel a bežný správce systému nemá šanci odhalit.

 

 To je oblast, kterou ohlídá SOFTWARE CONTROL SERVER. 

SCS odvátí útok tak, že brání změně důležitých souborů. Výsledek je tedy jasný.
Pokud se virus nemůže zachytit v souborech systému, tak v něm nemůže existovat a škodit.

 

Jak je možné virovým infekcím zabránit ??

 

     Nejjednodušším řešením je zabránit úpravám souborů, tedy napadení / napíchnutí počítačového souboru. Pokud počítačové viry nebudou mít možnost infikovat / napadnout legální (korektní) soubory operačního systému nebo jiné aplikace (Office, prohlížeč, audio/ video přehrávač, atd.), tak naprostá většina počítačových virů nebude moci existovat.

 

      Pouze pro úplnost. Nejedná se o počítačové soubory, které by obsahovaly fotografie, hudbu, video, text, atd. Jedná se o technické soubory, které pro svojí práci používá operační systém nebo jiné aplikace.

 

     SOFTWARE CONTROL SERVER kontroluje především soubory s příponami .exe, .dll, .sys, apod. podobný typ souborů i v systémech s OS Android, Linux, apod. 

SCS je navržen tak, aby mohl pomáhat s kontrolou klasických počítačů, serverů, chytrých telefonů, tabletů, ale také další elektroniky a průmyslových systémů ( SCADA, PLC, firmware harddisků, aktivních prvků sítě, televize) a mnoha dalších zařízení v automobilech, dopravě, apod.