Tvorba počítačových programů je jedna z mála nebo dokonce jediná výrobní činnost, která nemusí počítat s fyzikálními nebo chemickými vlastnostmi materiálů1.

Ve strojírenství, ve stavebnictví i v dalších oborech se musí počítat s roztažností materiálů. Technici dnes dokáží počítat s přírodními podmínkami, které sami nedokáží ovlivnit. Platí to pro mosty, koleje, ale i pro ložiska v motoru vašeho automobilu.

 Podobný přístup platí i v kosmetice nebo farmacii, kde se vyvíjí krémy nebo léky pro člověka. Fakt, že je lidské tělo složitý organismus, není třeba nijak detailněji popisovat. Přesto jsou farmaceutické a kosmetické firmy schopny vyvíjet nové výrobky, které nemají žádné nebo pouze omezené vedlejší účinky. Všechny tyto firmy zodpovídají za svoji práci.

 V případě vývoje operačních systémů výrobci prosadili názor, že operační systém je tak složitý systém, že za něho vlastně autoři nemohou ručit.

      To je základní omyl, operační systém vytvořili lidé. Operační systém neovlivňuje roztažnost materiálu, elektromagnetické pole, chemické reakce, atd., tedy problémy, se kterými se musí vypořádat konstruktéři a vědci ve strojírenství, elektrotechnice, potravinářství nebo farmacii.

 

      Operační systém pracuje podle člověkem nastavených pravidel. Názory, že chyby v programech jsou normální, jsou slyšet už velmi dlouho a mnoho uživatelů i ICT odborníků tomu uvěřilo. Jak jsem již uvedl, tak vývoj SW je první obor, který je založen pouze na práci lidí a nemusí brát ohled na přírodní zákony. Chybný pohled, tedy že tvůrci nemohou ručit za své chyby v operačním systému, má dopady na fungování celého oboru ICT. Tento názor má za následek i ekonomické ztráty, případně zbytečné náklady, které dosahují, pouze v oblasti počítačových virů, po celém světě ročně mnoha stovek miliónů USD.

 

      Chybný přístup a vyhýbání se odpovědnosti je nejvíc vidět v případě ICT bezpečnosti, kde se již více jak 10 -15 let řeší především následky, místo prevence.

V případě běžných výrobků je normální, že výrobci odpovídají za kvalitu svých výrobků. Současně existují a používají se postupy jak rozpoznat padělek od originálu. Není to vždy jednoduché, ale tyto kontrolní mechanizmy fungují.

      V prostředí hlavního proudu ICT nic takového není, i když technologie počítačů a mobilů to umožňují.

 Určitě jste již slyšeli názory některých odborníků :

 „uživatelé si nedokáží zabezpečit své počítače“,

 „uživatelé si nainstalují do svých počítačů, nebo mobilů cokoliv co stáhnou“.

 

 Nesouhlasíte s takovými názory??  

 Chcete pomoci vyřešit značnou část problémů s bezpečností ICT???

 

       Změny, které zavedou pořádek do instalovaného SW a posunou bezpečnost o několik řádů výše, jsou přitom velmi jednoduché. Řešení je bez velkých požadavků na uživatele a bez omezení svobody Internetu. Navrhované změny přitom nezavádí nic nového proti stavu v běžném, non-IT prostředí. Navrhované změny zavedou jinou úroveň odpovědnosti na stranu tvůrců programů a na stranu uživatelů. Přesně podle toho, co může zajistit SW firma a co dokáže zajistit běžný uživatel nebo obyčejný IT administrátor.

 Zdá se vám nemožné vyřešit ve třech krocích problém, na kterém pracuje mnoho tisíc odborníků po celém světě??

Často ta nejjednodušší řešení bývají ta nejlepší.

 

1Program snímá údaje z periférie/ registru. Skutečnou komunikaci s čidly má na starosti hardware.