Návrh řešení SOFTWARE CONTROL SERVERu přidává k síti Internet novou základní vlastnost - kontrolu integrity souborů a kontrolu základních "stavebních kamenů" bezpečnosti sítě Internet a všech ostatních oblastí ICT.

       SCS je navržena jako služba sítě Internet, nikoliv jako business jedné konkrétní firmy.

      SCS zajistí rychlé a jednoduché ověření, že soubor právě stažený z Internetu nebo spouštěný v počítači je stejný jako soubor, který vydal autor konkrétního programu. Touto cestou bude zajištěna integrita a neporušenost počítačových programů. Počítačové viry budou mít velmi ztíženou (téměř znemožněnou) šanci něco provést v počítači uživatele.

       SCS bude mít popsaná rozhraní pro použití kontrolních modulů od různých tvůrců. Podobný princip bude platit i v případě popisu struktury centrálních serverů.

        Vedle dalších vlastností je a bude hlavním přínosem SOFTWARE CONTROL SERVERu uložení na jednom místě a rychlý přenos informací o jednotlivých souborech od autorů SW k uživatelům.